Bc. Denisa Bartalosová

Diplomová práce

Usporiadanie a organizácia bankového dohľadu v EÚ

The Organisational Structure of Banking Supervision in European Union
Abstract:
Graduation thesis deals with a new organisational structure of banking supervision in European Union, with introducing new single mechanism of banking supervision in European Union, its positive and negative impact for a banking sector of European Union countries. First chapter focuses on determination of teoretical terms of banking supervision. Second chapter informs about a new institutional arrangements …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá organizáciou a novým usporiadaním bankového dohľadu v Európskej únii, zavedením nového jednotného mechanizmu bankového dohľadu v EÚ, jeho pozitívnymi a negatívnymi dopadmi pre bankový sektor krajín Európskej únie a zvlášť na Slovensku. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie teoretických pojmov bankového dohľadu. Druhá kapitola informuje o novom inštitucionálnom usporiadaní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance