Dominika Tóthová

Bakalářská práce

Banková únia – dohľad Európskej centrálnej banky

The Bank Union – European Central Bank supervision
Abstract:
Bachelor thesis deals with the Bank Union and the supervision of the European Central Bank on the banking system. The work is divided into two parts, the first part is a theoretical definition of the banking system and other descriptive analysis of the global crisis and the three pillars of the Bank Union. The first chapter focuses on the definition of the banking sector. The second chapter analyzes …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá s Bankovou úniou a dohľadom Európskej centrálnej banky na bankový systém. Práca je rozdelená na dve časti, prvá časť je teoretické vymedzenie bankového systému a druhá opisná analýza globálnej krízy a troch pilierov Bankovej únie. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie bankového sektora. Druhá kapitola analyzuje vplyv krízy na bankový sektor. Tretia kapitola je o pilieroch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management