Ing. Marek Pokorný

Diplomová práce

Posouzení vlivu projektovaného obchvatu města Znojma na dopravní situaci v území dopravním modelem

Review of impact of projected circumferential road at Znojmo city to its traffic using traffic model.
Anotace:
Práce je zaměřena na tvorbu dopravního modelu města Znojma, modelování změn dopravního zatížení po otevření městského obchvatu. Dále bude zaměřena na predikci dopravní situace po otevření obchvatu a na návrhy opatření na síti PK pro zohlednění situace po otevření přeložky silnice I/38.
Abstract:
The thesis is focused on the creating traffic model of Znojmo, modeling of changes in traffic load after the open of the city bypass. It will also be focus on the prediction of traffic situation after the open of the bypass and the proposed measures on the road network to accommodate the situation after the open of rerouting the road I/38.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorný, Marek. Posouzení vlivu projektovaného obchvatu města Znojma na dopravní situaci v území dopravním modelem. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera