Bc. Josef Valach

Diplomová práce

Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno

The possibilities of railway transport in region of Moravská Třebová and surroundings with regard to direction of Brno
Anotace:
V práci je provedena analýza současného stavu veřejné dopravy na zvoleném území. Pro posouzení nabídky veřejné dopravy a individuální automobilové dopravy jako konkurenčního módu je vytvořen dopravní model v programu OmniTRANS. Pomocí modelu jsou vyhodnoceny předložené variantní možnosti využití regionálních tratí č. 017 a 262 pro spojení ve směru Brno, které je zde důležitým cílem dojížďky. Vytvořený …více
Abstract:
The thesis analyzes the current state of public transport in the selected area. In order to assess the offer of public transport and individual car traffic as a competitive mode, a transport model in OmniTRANS is created. Using the model, the presented options for using regional lines No. 017 and 262 are evaluated for connection in the direction of Brno, which is an important destination of commuting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valach, Josef. Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno . Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy