Bc. Tereza Pavlíková

Bakalářská práce

Monitoring prostředí na Mikrobiologickém ústavu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno

Environment Monitoring at the Microbiology Department of the St. Annes University Hospital in Brno and at the Transfusion and Tissue department of University Hospital Brno
Anotace:
Monitoring prostředí slouží ke zjištění mikrobiální kontaminace ploch nebo předmětů. V teoretické části jsou popisovány doporučení a nařízení potřebná k zachování čistoty v pracovním prostředí, metody monitorování kontaminace, nejčastější mikroorganismy nalézané při monitoringu a také způsoby dezinfekce. V experimentální části jsou vyhodnoceny nálezy mikroorganismů zachycených při monitoringu prostředí …více
Abstract:
Environment monitoring is used to detect microbial contamination of surfaces or objects. In the theoretical part is describe the recommendations and regulations necessary to maintain cleanliness in the work environment, methods of monitoring microorganisms contamination, the most common finding microorganism in monitoring and methods of disinfection. In the experimental part are analyzed findings microorganisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Myšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant