Ing. Michaela Bobková

Diplomová práce

Testování cenového vývoje komoditních futures v návaznosti na ekonomickém vývoji USA

The testing of the price trend of the commodity futures according to the USA economic development
Anotace:
Cílem mé diplomové práce „Testování cenového vývoje komoditních futures v návaznosti na ekonomickém vývoji USA“ je zkoumání závislosti vývoje kurzu komodit v návaznosti na makroekonomickém ukazateli HDP a inflaci. V první části vymezím základní teoretické znalosti termínových derivátových kontraktů, popíši ukazatele HDP a inflaci, vymezím korelační a regresní analýzu. V druhé části budu testovat závislost …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis “The testing of the price trend of the commodity futures according to the USA economic development” is investigation of the dependence between the price trend of commodities and the GDP and the inflation. In the first part I will specify the theoretical knowledge of the derivatives and describe the GDP indicant, the inflation, correlation and regression analysis. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta