Bc. Martina Hudcová

Bakalářská práce

Reakce laických zachránců na zátěžovou situaci při poskytování první pomoci

Stress reactions of laic rescuers while providing first aid
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám studiem lidských emocí při stresové situaci, konkrétně při poskytování laické první pomoci. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část byla zpracována pomocí odborné literatury. Jsou zde kapitoly věnované charakteristice pojmů, jako je zátěž, stres a emoce. V praktické části jsou uvedeny rozhovory s respondenty, kteří popisují, jak oni sami po …více
Abstract:
In my bachelor thesis I describe the emotions of people who are under the pressure in very stressful situations. In this case I have made several interview with people who experienced providing first aid without being specialists. The thesis is divided into two parts. In theoretical part I describe some topics such as stress, stressor and emotios. In the second- practical part there are the overwritten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Jahnová
  • Oponent: PhDr. Bc. Radek Přecechtěl, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář