Šárka Grofová

Bakalářská práce

Typy zátěží a strategie jejich zvládání - stres a stresové reakce ve vzdělávání dospělých.

Types of mental strain and coping strategies – stress and responses to stress in adult education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových situací ve vzdělávání dospělých. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teorie je rozdělena na tři části – typy zátěží, vzdělávání dospělých a zvládání zátěžových situací. První část obsahuje informace týkající se stresu, jeho druhů a reakce na něj. Ve druhé části je definováno vzdělávání dospělých, dospělý člověk a specifika jeho vzdělávání …více
Abstract:
The main purpose of this Bachelor's thesis is to investigate ways of coping with stress and stressful situations in adult education. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is divided into three sections – types of stress, adult education and coping with stress. The first section provides information about stress, its types and reactions to stress. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College