Veronika Klimszová

Bakalářská práce

Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru

Restoration of Set of Painting Artworks on Paper
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá restaurováním tří odlišných malířských děl na papírové podložce tempery či kvaše Ukamenování svatého Štěpána jáhna, tempery s názvem Sursum corda od Václava Hradeckého a suchého pastelu Návrh k fresce od Jana Preislera, dále komplexním restaurováním prvků ze souboru Dětenického betlému vyrobených kombinovanou technikou, především ze dřeva a papírmašé.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the restoration of three different painting artworks on paper support tempera or gouache Stoning of St. Stephen the dean, tempera named Sursum corda from Václav Hradecký and Draft for fresco by Jan Preisler, also the complex restoration of elements of Dětenice Bethelehem set made of combined technique, especially wood and papier-mâché.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. art. Luboš Machačko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klimszová, Veronika. Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru. Litomyšl, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech