Bc. Darina Hríbiková

Bachelor's thesis

Pracovný pomer a jeho druhy

Employment and its forms
Abstract:
HRÍBIKOVÁ, Darina: Employment and its forms: Banking Institute/College of Banking, international college in Banská Bystrica. Supervisor: JUDr. Katarína Donovalová Ubi societas, ibi ius – where there is a society there is law, as the Ancient Romans thanks to Cicero used to say. Judicial institute of employment started to develop because of this quotation and because law formation as well. This thesis …more
Abstract:
HRÍBIKOVÁ, Darina: Pracovný pomer a jeho druhy: Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Vedúci práce: JUDr. Katarína Donovalová Ubi societas, ibi ius – kde je spoločnosť, tam je aj právo, hovorievali vďaka Cicerovi starovekí Rimania. Už samotným výrokom a vznikom práva sa postupne začal vyvíjať aj právny inštitút pracovného pomeru. V našej práci sa zameriavame na poukázanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Katarína Donovalová
  • Reader: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking