Bc. Marián Kajsík

Diplomová práce

Aplikace matematického software Maple pro výpočty v Gridu

Application of mathematical software Maple for Grid computing
Anotace:
V této práci jsou popsány vlastnosti a možnosti aplikace Maple pro prostředí Gridu a na vhodném problému je porovnána výkonnost Maple v různých prostředích Gridu včetně využití paralelních algoritmů.
Abstract:
This thesis describes features and capabilities of Maple in Grid environment. Using a suitable problem, there is also performance comparison among different grid environment including the use of parallel algorithms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika