Petr SLOUP

Bachelor's thesis

Brony komunita a hegemonní maskulinita

Brony Community and Hegemonic Masculinity
Abstract:
Od prvního uvedení seriálu My Little Pony: Friendship is Magic v roce 2010 se zformovala specifická komunita fanoušků, tvořená převážně z dospělých mužů označovaných jako bronies. Myšlenka této komunity je, podobně jako v seriálu, přátelství, ve kterém jsou si všichni rovni a akceptováni, nehledě na pohlaví, přesvědčení, či vzhledu. Jedinci, kteří na veřejnosti dávají najevo jejich příslušnost k této …more
Abstract:
Since the first introduction of a TV series known as My Little Pony: Friendship is Magic in 2010, a specific community of fans, composed mainly of adult men, known as bronies, has been formed. The idea of this community is friendship, similar to the TV show. Friendship, in which all individuals are equal, accepted and tolerated, without regard to sex, persuasion, or appearance. Individuals, who publicly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLOUP, Petr. Brony komunita a hegemonní maskulinita. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.