Petr SLOUP

Bachelor's thesis

Brony komunita a hegemonní maskulinita

Brony Community and Hegemonic Masculinity
Anotácia:
Od prvního uvedení seriálu My Little Pony: Friendship is Magic v roce 2010 se zformovala specifická komunita fanoušků, tvořená převážně z dospělých mužů označovaných jako bronies. Myšlenka této komunity je, podobně jako v seriálu, přátelství, ve kterém jsou si všichni rovni a akceptováni, nehledě na pohlaví, přesvědčení, či vzhledu. Jedinci, kteří na veřejnosti dávají najevo jejich příslušnost k této …viac
Abstract:
Since the first introduction of a TV series known as My Little Pony: Friendship is Magic in 2010, a specific community of fans, composed mainly of adult men, known as bronies, has been formed. The idea of this community is friendship, similar to the TV show. Friendship, in which all individuals are equal, accepted and tolerated, without regard to sex, persuasion, or appearance. Individuals, who publicly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOUP, Petr. Brony komunita a hegemonní maskulinita. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.