Kristina TOMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské pooperační péče

Specifics of nursing postoperative care
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat pojmy, jako jsou druhy operačních výkonů, předoperační a pooperační ošetřovatelská péče, její komplikace a prevence těchto komplikací. Ošetřování ran bude také věnována jedna část mé bakalářské práce. Dále vás seznámím také s materiály, kterými se rány ošetřují. V praktické části pomocí …více
Abstract:
Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part i will deal with concepts, for example - Types of surgical procedures, pre-surgical and post-surgical nursing care, its complications and prevention. Wound Treatment is also included in my work and materials used for wound treatment will be introduced too. In the practical part based on the results obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Čermáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Kristina. Specifika ošetřovatelské pooperační péče. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra