Bc. Veronika Holcmanová, DiS.

Diplomová práce

Znalosti všeobecných sester v technice kontinuálního monitorování EKG v intenzivní péči

Knowledge of general nurses in techniques continuous monitoring ECG in intensive care
Anotace:
Hlavním tématem předkládané práce je zjistit jaké jsou znalosti sester v intenzivní péči, v oblasti správného přikládání EKG elektrod na tělo pacienta v rámci kontinuálního sledování fyziologických funkcí. Dalším cílem je zjistit, jak sestry v intenzivní péči reagují na zvukový i vizuální alarm EKG monitoru, který snímá srdeční činnost pacienta. Další oblastí je pak zjistit zdali je všeobecná sestra …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to find out knowledge of nurses in intensive care in the proper attaching ECG electrodes on the patient's body in the continuous monitoring of physiological functions. Another objective is to determine how nurses in intensive care respond to sound and visual alarm ECG monitor which senses heart patient. If the nurse is able to recognize the artifacts on the ECG …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče