Eva ODVÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Pohybové hry zaměřené na rozvoj matematického myšlení u dětí předškolního věku Motoric games aimed at the development of mathematical thinking in pre-school age

Motoric games aimed at the development of mathematical thinking in pre-school age
Anotace:
Bakalářská se zabývá rozvíjením elementárních matematických představ u předškolních dětí. Teoretická část se věnuje hře dítěte v předškolním věku, popisuje význam pohybu u dítěte a vymezuje matematické představy a základní matematické pojmy, které by dítě předškolního věku mělo znát. V praktické části je vytvořeno několik her rozvíjející matematické představy, hry jsou rozděleny tématicky do čtyř skupin …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of elementary mathematical concepts of preschool age children. The theoretical part is devoted to preschool children?s game, the importance of children?s physical activity and defined mathematical concepts and the basic mathematical terms which the preschool children should be familiar with. The practical part of thesis is created a few games that developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODVÁRKOVÁ, Eva. Pohybové hry zaměřené na rozvoj matematického myšlení u dětí předškolního věku Motoric games aimed at the development of mathematical thinking in pre-school age. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta