Bc. Karel Kumžák

Diplomová práce

Právní hodnocení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii - její vztah k primárnímu právu EU

Legal Evaluation of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union - its Relationship to the EU Primary Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právním hodnocením Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a jejím vztahem k primárnímu právu Evropské unie. Smlouva má charakter mezinárodní smlouvy. Kvůli tomu jsou i ve Smlouvě zakotvena ustanovení, která by měla vylučovat její zasahování do práva EU, nicméně některé články Smlouvy tomu neodpovídají. Cílem práce je proto zhodnotit tento …více
Abstract:
This thesis deals with The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and its relation with the primary law of EU. The Treaty has been created outside of the primary law. As a result of this situation there are provisions in the Treaty that should eliminate its interferences into to the primary law. Therefore, the aim of this thesis is to evaluate this relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta