Bc. Lucia Polakovská

Master's thesis

Negativní efekty psychoterapie v České republice

Negative effects of psychotherapy in the Czech Republic
Abstract:
This qualitative explorative study is focused on the topic of negative effects of psychotherapy. The theoretical introduction provides information about the demarcation of the negative effects and about the existing research findings. The aim of this thesis was to explore the negative effects in the Czech Republic by using qualitative methodology. Individual semi-structured interviews were conducted …viac
Abstract:
Kvalitatívna exploratívna štúdia sa zaoberá problematikou negatívnych efektov psychoterapie. Teoretický úvod poskytuje informácie o ich vymedzení a doterajších výskumných zisteniach. Cieľom tejto práce bolo pomocou kvalitatívnej metodológie preskúmať negatívne efekty v Českej republike. Výskumnú vzorku tvorilo osem respondentov, od ktorých boli získané dáta prostredníctvom individuálnych pološtrukturovaných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií