Theses 

Společná zemědělská politika EU – Dagmar Kasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie

Dagmar Kasová

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU

EU Common Agricultural Policy

Anotace: Cílem práce je vysvětlení vývoje a principů fungování Společné zemědělské politiky (SZP) a porovnání zemědělství jednotlivých států v Evropské unii (EU) a vysvětlení mezinárodní souvislosti SZP. V posledních kapitolách je popsána zemědělská politika ČR a zmíněno zemědělství v okrese Písek. Práce je uspořádána do osmi kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny první integrační aktivity, vznik SZP a etapy jejího formování včetně vymezení cílů. Ve druhé kapitole je popsán princip a mechanizmus SZP. Třetí kapitola se zabývá reformami, probíhajícími od 80.let min.století až do současnosti. Čtvrtá kapitola informuje o zemědělství v jednotlivých státech EU. V kapitole páté jsou popsány mezinárodní souvislosti SZP, komparace zemědělství USA, Japonska a EU a dopady na vývoj zemědělství po uruguayském kole GATT. Šestá kapitola přibližuje české zemědělství a jeho politiku před a krátce po vstupu do EU. V sedmé kapitole je popsáno zemědělství okresu Písek. V osmé kapitole je shrnut význam SZP.

Abstract: The aim is explanation of development and procedure of EU Common Agricultural Policy, comparison of agriculture of each state of the EU and explanation of international context. In last chapter there is described Agriculture Policy of Czech Republic and agriculture in district Pisek is being mentioned. Writing is organized in 8 chapters. First integration activities, formation of Common Agricultural Policy and stages of its formation including definition of objectives are explained in first chapter. Principle and mechanization of Common Agricultural Policy is described in second chapter. Third chapter is about reform from 1980s until present. Fourth chapter informs about agriculture in each state of EU. International context of Common Agricultural Policy, comparison of Agriculture of the USA, Japan and EU, impacts on agricultural development after Uruguay round of GATT are described in fifth chapter. Sixth chapter informs about Czech Agiculture and its Policy before and right after joining EU. Agriculture of district Pisek is described in seventh chapter. Eight chapter is summary of signification of Common Agricultural Policy.

Klíčová slova: ceny, cíle, dotace, farmy, financování, fondy, hospodářský, integrace, komodita, konkurenční, modernizace, obchod, obilniny, podpora, politika, potraviny, produktivita, produkt, půda, reformy, region, rostlinná, subvence, rozvoj, transformace, trh, úroveň, venkov, zemědělství, živočišná

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedoucí: Ing. Alena Železná
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hájek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz