Dagmar Kasová

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU

EU Common Agricultural Policy
Anotace:
Cílem práce je vysvětlení vývoje a principů fungování Společné zemědělské politiky (SZP) a porovnání zemědělství jednotlivých států v Evropské unii (EU) a vysvětlení mezinárodní souvislosti SZP. V posledních kapitolách je popsána zemědělská politika ČR a zmíněno zemědělství v okrese Písek. Práce je uspořádána do osmi kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny první integrační aktivity, vznik SZP a etapy …více
Abstract:
The aim is explanation of development and procedure of EU Common Agricultural Policy, comparison of agriculture of each state of the EU and explanation of international context. In last chapter there is described Agriculture Policy of Czech Republic and agriculture in district Pisek is being mentioned. Writing is organized in 8 chapters. First integration activities, formation of Common Agricultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedoucí: Ing. Alena Železná
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie