Bc. et Bc. Lukáš Pešák

Diplomová práce

Rozpaky seriálového teoretika. Televizní diskurzy za normalizace jako hledisko pro analýzu české seriálové produkce

A dilemma of serial theorist. Television discourses during normalization as aspect for analyzing of Czech series production
Anotace:
Rozpaky seriálového teoretika. Televizní diskurzy za normalizace jako hledisko pro analýzu české seriálové produkce Ve studiích zabývajících se televizními seriály vysílanými během normalizace (1969-1989) se zdá být definice televizního seriálu velmi problematická. Jelikož tvořily seriály televizní program, je nezbytné analyzovat teoretické diskurzy související s dramatickou produkcí v této době. Otázkou …více
Abstract:
A dilemma of serial theorist – television discourses during normalization as aspect for analysis of Czech series production In studies of Czech television serials released during normalization (1969-1989) appears to be the definition of television serial very problematic. Since serials were part of television programme, it is necessary to analyse theoretical discourses related to dramatical television …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta