Bc. Jana Vidláková

Bachelor's thesis

John Cage: Imaginary Landscape No. 4 - Rozbor skladby a pohled na ni jako na netradiční formu radioartu

John Cage: Imaginary Landscape No. 4 - Analysis of the composition and view at it as an unconventional form of radioart
Abstract:
John Cage byl jednou z nejvlivnějších osobností experimentální hudby minulého století. Jeho tendence tvořit hudbu jinak , jeho fascinace tichem a náhodou, vycházeli především z manifestů jeho předchůdců, jako byly futuristé nebo Musique Concréte, ale především z inspirace východní filozofie. On sám se stal umělcem, z jehož tvorby vycházeli další umělci. Jeho Imagynary Landscape No. 4 je čtvrtou skladbou …more
Abstract:
John Cage was one of the most influential figures of experimental music of the last century. His tendency create different music, his fascination with silence and chance, this thought come out of the manifests of his predecessors, like the futurists and musique concréte, but also inspiration from Eastern philosophy. He became an artist whose work has inspired other artists. His Imaginary Landscape …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media