Bc. Jana Vidláková

Bakalářská práce

John Cage: Imaginary Landscape No. 4 - Rozbor skladby a pohled na ni jako na netradiční formu radioartu

John Cage: Imaginary Landscape No. 4 - Analysis of the composition and view at it as an unconventional form of radioart
Anotace:
John Cage byl jednou z nejvlivnějších osobností experimentální hudby minulého století. Jeho tendence tvořit hudbu jinak , jeho fascinace tichem a náhodou, vycházeli především z manifestů jeho předchůdců, jako byly futuristé nebo Musique Concréte, ale především z inspirace východní filozofie. On sám se stal umělcem, z jehož tvorby vycházeli další umělci. Jeho Imagynary Landscape No. 4 je čtvrtou skladbou …více
Abstract:
John Cage was one of the most influential figures of experimental music of the last century. His tendency create different music, his fascination with silence and chance, this thought come out of the manifests of his predecessors, like the futurists and musique concréte, but also inspiration from Eastern philosophy. He became an artist whose work has inspired other artists. His Imaginary Landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií