Bc. Pavla Mikudimová

Bakalářská práce

Lidská důstojnost a umírání

Human dignity and dying
Anotace:
Bakalářská práce nese název „Lidská důstojnost a umírání“. Má charakter teoreticko-průzkumné práce. V teoretické části se zabývám tím, jak by bylo možno zlepšit podmínky našeho posledního loučení se světem, tak aby se stalo humánnějším. Zaměřuji se na problematiku a potřeby umírajících, protože zdraví lidé nad tímto neuvažují a právě proto je nutno o těchto věcech mluvit, nenechat se zaskočit. Mnoho …více
Abstract:
Title of my bachelor´s work is „Human Dignity and Dying“ with theoretical and investigatory character. In the theoretical part I deal with improving of condition of our final departure from life, how to adopt it to be more human. I focus on the needs of dying people because healthy people do not contemplate about this problem and that is why it is necessary to speak about these things, not to be caught …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Olga Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta