Bc. Tereza Procházková

Bakalářská práce

Lidská důstojnost a umírání

Human Dignity and Dying
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce zjišťuje názory pacientů v období pre finem, jejich ošetřujícího personálu a laické veřejnosti na smrt a umírání, paliativní péči a pacientem vyžádanou euthanasii. Rovněž se zabývá potřebami a přáními umírajících osob. V neposlední řadě pak nutností a úrovní komunikace s pacienty v období pre finem. Těžiště práce tvoří kvantitativní výzkumné šetření výše zmíněné problematiky …více
Abstract:
The thesis finds out the attitudes of patients in the pre finem stage, of their nursing staff and of the non-professional public towards death and dying, palliative care and euthanasia (so called mercy killing). It also treats the needs and wishes of dying patients. Not least it deals with the necessity and level of communication with patients in the pre finem stage. The focus is in the quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta