Paul Charles Casimir Dréano

Master's thesis

Business Process Outsourcing of Procurement Operations, Challenges and Opportunities.

Outsourcing obchodních procesů v oblasti spravovaní veřejných zakázek, příležitosti a výzvy
Anotácia:
Prvním účelem této práce je pochopit, proč firmy iniciující outsourcing obchodních procesů v oblasti spravovaní veřejných zakázek. Druhá ústřední otázka, na kterou se práce snaží odpovědět, je následující: Jaké jsou nejlepší a horší postupy při realizaci projektu BPO. Tato práce je rozdělena do tří příslušných kapitol. První kapitola je souhrn, již existující literatury k danému tématu. Nastiňuje a …viac
Abstract:
The first purpose of this thesis is to understand why are companies initiating Business Process Outsourcing of Procurement Operations. Then, the second central question that the thesis seeks to answer is the following: What are the best and worse practices in the implementation of a BPO project. The thesis is divided into three relevant chapters. The first chapter is a review of the already existing …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2019
  • Vedúci: Petr Jirsák
  • Oponent: Aleksandra Gorokhova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75142