Bc. Miroslava VEREŠOVÁ

Diplomová práce

Emocionální stavy provázející závislost hráčů

Emotional states accompanied by gambler's addiction
Anotace:
Tato práce si kladla za cíl popsat emocionální stavy provázející hraní závislých hráčů, popsat herní situace, ve kterých se tyto emoce vyskytují. Dále pak popsat intenzitu a trvání těchto emocí. Posledním cílem bylo zjistit, jak tyto emoce následně ovlivňují komunikaci hráčů ve hře. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se skládá z popisu dvou hlavních témat, kterými jsou …více
Abstract:
The aim of this thesis was to describe emotional states accompanied by gambler's addiction, describe the game situations in which these emotions occur.Then describe the intensity and duration of these emotions. Tha last objective was to determine how these emotions influence the communication of players in the game. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEREŠOVÁ, Miroslava. Emocionální stavy provázející závislost hráčů. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/