Bc. Barbora Šidlová

Diplomová práce

Compiling a Bilingual Glossary of Terminology Related to Singing

Compiling a Bilingual Glossary of Terminology Related to Singing
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce a jejího výstupu je vytvoření dvojjazyčného glosáře pěvecké terminologie. Důvodem byl, což se rovněž potvrdilo v rámci výzkumu pro tuto práci, znatelný nedostatek jak jednojazyčných, tak dvojjazyčných glosářů či speciální terminologie v této oblasti. V rámci zúžení této široké disciplíny je glosář koncipován jako základní příručka, která by měla představit důležité …více
Abstract:
The main aim of the thesis and its output was a compilation of a bilingual glossary of terminology related to singing. The reason behind this, which was confirmed in the research for this thesis, was a substantial lack of both monolingual and bilingual compilations of terminology in this area. To narrow down this broad discipline, the glossary is structured as a basic guide to the important concepts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka