Karolína ŠIMŮNKOVÁ

Bakalářská práce

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Understanding Ice Hockey League in the Czech Republic with interviews and glossary

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Analysis of Ice Hockey League in the Czech Republic
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the description of the game of ice hockey worldwide but most of it is devoted to ice hockey league in the Czech Republic and its understanding from different points of view. The theoretical part of this thesis is divided into four smaller parts. The first one is get - to - know - you part. The second part of this thesis is about Czech ice hockey. The third part deals …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jak hokejem celosvětově, tak také českou hokejovou ligou. Největší část práce je věnována právě české hokejové lize a jejímu porozumění z mnoha různých úhlů pohledu. Teoretická část se dělí na čtyři menší části. První Vás s hokejem seznámí. Ve druhé části této práce se autor zaměřuje už na samotné porozumění české hokejové lize. Třetí část této práce se zabývá platy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Understanding Ice Hockey League in the Czech Republic with interviews and glossary. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/