Mgr. Vladimíra Rapčanová

Bakalářská práce

Potenciální zdroje kontaminace prostředí v oblasti řeky Hronu

Potential sources of environmental contamination in the area of Hron river
Abstract:
This bachelors thesis concerns sources of environment contamination in the Hron river area. It describes natural and anthropogenic conditions in the basin of the Hron river in the Banská Bystrica district. The thesis maps places and chemicals which point out the place and spectrum of the pollution. The sources of contamination are sorted according to the place of their origin. Important industrial …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zdroji kontaminace prostředí v oblasti řeky Hronu. Popisuje přírodní a antropologické podmínky v povodí Hronu v Banskobystrickém kraji. Mapuje místa a chemické látky, které určují místo a rozsah znečištění. Rozděluje zdroje kontaminace podle původu jejich vzniku. Stručně charakterizuje významných průmyslových a těžebních znečišťovatelů. Znečištění prostředí používáním látek …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie