Bc. Hana BERNARDOVÁ

Diplomová práce

Interoperabilita datových modelů pro vedení jevů ÚAP

Interoperability of data models for management of phenomena of territorial analytical support
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem výměnného formátu pro data ÚAP, popsaného prostřednictvím XML schémat. Součástí práce je analýza datových modelů, které jsou v současnosti pro správu dat ÚAP používány. Na analýze je postaven návrh jednotného datového modelu ve formě UML diagramu tříd, ze kterého byl vytvořen Feature katalog, ve formě webové aplikace, jako přehlednější varianta velmi rozsáhlého …více
Abstract:
This thesis describes the design of exchange format for data of territorially analytic documents, described by XML schemes. Ona part of the thesis is an analysis of data models that are currently used for management of data of territorially analytic documents. Design of an uniform data model as an UML class diagram is based on the analysis of data models. Feature calatogue was created from the uniform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERNARDOVÁ, Hana. Interoperabilita datových modelů pro vedení jevů ÚAP. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika