Mgr. Martina Stehnová

Diplomová práce

Frikce na trhu práce a dynamika inflace

Labour market frictions and the inflation dynamics
Anotace:
Účelem této diplomové práce je zkoumání dopadu existence nominálních mzdových rigidit a frikcí trhu práce na dynamiku inflace v České republice. Proto je nejdříve popsán neokeynesiánský DSGE model otevřené ekonomiky s detailně odvozenými procesy odehrávajícími se na pracovním trhu. Identifikace strukturálních parametrů a šoků je provedena pomocí bayesiánských metod. Dynamika inflace, mezd a dalších …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate the impact of the nominal wage rigidities and labour market frictions on inflation dynamics in Czech republic. First Neo--keynesian DSGE model of open economy is desribed and labour market processes are derived in more details. The structural parameters and shocks identification is done by Bayesian methods. The inflation and wages dynamics and another labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta