Bc. Barbora Slánská

Master's thesis

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Alcohol and Another Addictive Substances in Transport
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku přestupků páchaných v dopravě ve spojitosti s alkoholem a jinými návykovými látkami. Nejdříve čtenáři nabízí menší exkurz do problematiky přestupků podle zákona o přestupcích a řízení o nich ve spojitosti s úpravou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zároveň práce poukazuje na provázanost hned několika vědních disciplín při procesu řešení značného množství …more
Abstract:
This thesis contains problems of transport offences, which are committed under the influence of alcohol and other addictive substances. At first, thesis offers the reader a small excursion into the issue of traffic offenses under the act on offences and related proceedings in connection with the adjustment of the law on road traffic. The work demonstrates simultaneously connections of several disciplines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2015
  • Supervisor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta