Bc. Petr Glettnik

Bakalářská práce

Průběh dokazování jiné návykové látky u osoby podezřelé z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky

The Course of Evidence of other Addictive Substance in the Case of a Person Suspected of the Offence of Jeopardy under the Influence of an Addictive Substance
Anotace:
V bakalářské práci jsou uvedeny výčty nejčastějších drog, zároveň v kontextu jejich působení na činnost řidiče. Dále je proveden konkrétní rozbor v České republice užívaných testů řady DrugWipe, pro širší spektrum využití byl zvolen komplexní profesionální test řady 5 S, užívaný složkou Policie České republiky. Jedna z kapitol je věnována rovněž institutu znalce, neboť vzhledem k řádnému dokazování …více
Abstract:
The most common drugs are listed in the thesis, with special regard to their influence on motor vehicle drivers. In addition to that, an analysis of currently available test kits was made – namely the Drugwipe brand and a comprehensive professional test kit “5 S” used for a wider range of applications. One of the chapters is dedicated to the role of judical experts since their importance is paramount …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta