Theses 

Zhodnocení výkonnosti firmy United Bakeries, a. s. v letech 2009 - 2013 za pomoci finančních a nefinančních ukazatelů – Bc. Diana Bondar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Diana Bondar

Diplomová práce

Zhodnocení výkonnosti firmy United Bakeries, a. s. v letech 2009 - 2013 za pomoci finančních a nefinančních ukazatelů

Evaluation of financial performance of United Bakeries, a.s. during the period 2009 - 2013 using financial and non-financial parameters

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice měření výkonnosti podniku United Bakeries, a.s. V práci je vysvětlena důležitost měření výkonnosti firmy. Cílem diplomové práce je vyhodnotit ekonomickou situaci společnosti United Bakeries, a.s. Posoudit které finanční a nefinanční faktory mají největší vliv na výkonnost a hospodaření společnosti s ohledem na situaci na trhu výrobců pečiva, dosavadní a očekávaný vývoj oboru. Porovnat výsledky finanční analýzy s největším konkurentem v daném odvětví podnikání а navrhnout aktuální dílčí opatření pro zlepšení výkonnosti podniku. Záverečná pasáž obsahuje shrnutí veškerých realizovaných výpočtů a nastínění možnosti budoucího vývoje. Na základě získaných teoretických poznatků a provedené analýzy situace uvnitř firmy v období 2009 až 2013 byly vytvořeny návrhy a doporučení pro posílení výkonnosti podniku.

Abstract: Diploma thesis is devoted to problems of measuring the performance of the company United Bakeries, a.s. This paper demonstrates the importance of measuring corporate performance. The main aim of this thesis is to evaluate the finacial situation of United Bakeries, a.s. during the period of 2009 – 2013. Identify financial and non-financial factors, which have the greatest impact on company’s performance with regard to the situation on the market of producers of bread. Compare the results of the financial analysis with the largest competitor in the business sector and propose recommendations for improving business performance. Conclusion contains the content of the outputs from the analysis and suggestions for improvement of the financial situation and outlining possible future developments. On the basis of theoretical knowledge and the analysis of the situation of the company during the period of 2009 – 2013 were made suggestions to improve business performance.

Klíčová slova: výkonnost, finanční analýza, nefinanční ukazatele, EVA, trh výrobců pečiva, mezipodnikové srovnání, performance, financial analysis, non-financial indicators, the bread manufacturers market, inter-company comparisons

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:11, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz