Lukáš ZEMEK

Bakalářská práce

Bezpečnost webových aplikací

Security of web applications. \nl{}
Anotace:
Tato práce se zabývá 10 nejčastějšími bezpečnostními hrozbami pro webové aplikace. Používá žebříček Top 10 2010 sestavený nadací OWASP. Každá zranitelnost z tohoto seznamu je ilustrována zranitelnými kódy a metodami útoku na tento kód. Dále jsou představeny adekvátní způsoby ochrany a zabezpečení. Ukázky zdrojových kódů jsou zpracovány v hojně rozšířeném skriptovacím jazyce PHP a technologii ASP.NET …více
Abstract:
This paper deals with the 10 most common security threats to web applications. Uses Top 10 2010 rankings compiled by OWASP Foundation. Each vulnerability of this list is illustrated with the vulnerable code and attack methods in this code. In addition, methods are presented for adequate protection and security. Sample source codes are processed in a widely extended scripting language PHP and ASP.NET …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMEK, Lukáš. Bezpečnost webových aplikací. Praha, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.