Mgr. Zuzana Češková

Diplomová práce

Realizace práva na zaměstnání v českém právu

Right of Employment According to the Czech Legal Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá realizací práva na zaměstnání v České republice. Právo na zaměstnání jako jedno ze základních lidských práv je zaručeno všem bez rozdílu. Diplomová práce je zaměřena především na úpravu poskytnutí pomoci osobám, které se stanou uchazeči o zaměstnání, na jejich práva a povinnosti.
Abstract:
The thesis deals with the implementation of the right of employment in the Czech republic. The right of employment as a fundamental human right is guaranteed to all without distinction. Thesis is focused on providing adjustment assistance to persons who become candidates for employment, their rights and obligations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo