Bc. Jana Jeckelová

Diplomová práce

Mluva nejstarší generace východní (ostravské) podskupiny slezských nářečí (se zaměřením na lexikum)

Language of the oldest generation of Eastern (Ostravian) subgroup of Silesian dialects (with a focus on vocabulary)
Anotace:
V předložené magisterské diplomové práci si klademe za cíl pomocí nářečního výzkumu zjistit, do jaké míry je u nejstarší generace východní podskupiny slezských nářečí zachována pasivní znalost a aktivní užívání nářečního lexika. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nastiňujeme základní terminologii, česká nářečí obecně a zaměřujeme se na slezské dialekty, speciálně …více
Abstract:
The aim of this master‘s diploma thesis is to find out, by means of dialect research, to what extent passive knowledge and active use of dialectal vocabulary are preserved by the oldest generation of Eastern (Ostravian) subgroup of Silesian dialects. The thesis is composed of two parts, a theoretical one and a practical one. In the theoretical part the basic terminology is outlined, Czech dialects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta