Mgr. Zuzana Váhalová

Bakalářská práce

Aktivní a pasivní slovní zásoba předškolních dětí

Active and passive vocabulary used by preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem aktivní a pasivní slovní zásoby dětí předškolního věku. Hlavním cílem práce byla analýza slovní zásoby předškolních dětí navštěvujících běžnou mateřskou školu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je obsažena ve dvou kapitolách. První kapitola popisuje charakteristiky dítěte předškolního věku, druhá kapitola charakteristiku jazykových …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine basic rules of active and passive vocabulary used by preschool children. The main goal of this thesis was the analysis of vocabulary used by preschool children attending common kindergarten. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is contained in two chapters. The first chapter describes characteristics of preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta