Bc. Martina Čepová

Bakalářská práce

Analýza lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole

Analysis of lexikal-semantic language level of preschool children in ordinary nursery school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku, které navštěvují běžnou mateřskou školu. Teoretická část se věnuje komunikaci a jejím formám. Dále jsou vymezeny jazykové roviny v ontogenezi řeči spolu s etapami ontogeneze dětské řeči. Specifikován je předškolní věk a lexikálně-sémantická jazyková rovina vzhledem k předškolnímu věku. Závěr teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of lexical-semantic language level in preschool children attending normal nursery school. The theoretical part deals with communication and its forms. Further, the linguistic levels are defined in the ontogenesis of speech along with the stages of ontogenesis of children's speech. Specified is pre-school age and lexical-semantic language level relative to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kristina Šimečková
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta