Mgr. Zuzana Motyková

Bakalářská práce

Volební geografie Těšínska - prezidentské volby a předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2013

The Electoral Geography of Těšínsko – Presidential Election and Early Election to Chamber of Deputies in 2013
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o volební geografii regionu Těšínska. Zaměřuje se zejména na prezidentské volby 2013 a předčasné volby Poslanecké sněmovny 2013, zahrnuje nicméně také volby do Poslanecké sněmovny 2010 a krajské volby 2012. Cílem práce bylo prozkoumat území, kde se sledovaným stranám a kandidátům daří pravidelně získávat hlasy, popsat jejich zisky a odhalit mezi nimi případné asociace. Závěr …více
Abstract:
The bachelor’s thesis discusses the electoral geography of region Těšínsko. It focuses principally on early elections to Chamber of Deputies 2013 and Presidential Elections 2013, but therefore it includes also elections to Chamber of Deputies 2010 and Regional Elections 2012. The goal of the thesis was explore areas, where watched parties and candidates regularly gain votes, describe their gains and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií