Bc. Jana Juříková

Bakalářská práce

Multikulturní společnost v ČR

Multicultural society in the Czech Republic
Anotace:
Hlavním tématem práce je multikulturní společnost a její podmínky a mechanismy. To, jak se ustanovuje, na jakých principech funguje a jaké podmínky vyžaduje či nevyžaduje její fungování. Práce se snaží uvést do problematiky multikulturalismu pomocí identifikace, a jazyka především. Člověk se musí s nějakou skupinou identifikovat, aby se mohl považovat a být považován za jejího člena. Koexistence skupin …více
Abstract:
This thesis deals primarily with the multicultural society, its conditions and mechanisms, how it provides for itself, what are its fundamental principles and what conditions need or need not be met for it to function. The thesis strives to outline the issue of multiculturalism from the point of identification, mainly language. One has to identify themselves with a group to recognize themselves and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma