Bc. Zuzana ZAPLETALÍKOVÁ

Diplomová práce

Spokojenost a loajalita zákazníků ve vybraném subjektu

Customer satisfaction and loyalty of selected entity
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku spokojenosti a loajality zákazníků Rehabilitačního jezdeckého oddílu TJ Slavoj Plzeň, z.s. Cílem práce je vypočtení spokojenosti a loajality zákazníků vybraného subjektu a návrh doporučení. V první části práce jsou obsaženy základní definice a klíčové pojmy nutné k porozumění zkoumané oblasti za využití odborné literatury. Druhá část obsahuje charakteristiku …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is focused on customer satisfaction and loyalty of the Rehabilitační jezdecký oddíl TJ Slavoj Plzeň, z.s. The aim of the work is the calculation of the satisfaction and loyalty of customers of the selected entity and propose recommendations. The first part of the thesis contains the basic definitions and key terms necessary to understand the researched area using the literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALÍKOVÁ, Zuzana. Spokojenost a loajalita zákazníků ve vybraném subjektu. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management