Bc. Lucie Cuberková

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků

Marketing research of customer satisfaction
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě provedení marketingového výzkumu zjistit aktuální spokojenost zákazníků vybrané prodejny a na základě výsledků výzkumu navrhnout vhodná řešení ke zlepšení míry spokojenosti. První kapitola vymezuje teoretická východiska marketingového mixu služeb a spokojenosti zákazníků. V druhé kapitole je představena společnost. Třetí kapitola se zaměřuje na primární marketingový …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to determine the current customer satisfaction of the selected shop by conducting marketing research and, based on the research results, to propose suitable solutions to improve the level of satisfaction. The first chapter defines the theoretical basis for the marketing mix of services and customer satisfaction. The second chapter is presented by the company. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/b95hd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management