Petra Bibzová

Bakalářská práce

Pracovný čas a doby odpočinku

Working hours and rest periods
Abstract:
Petra Bibzová, working hours and rest periods. Bachelor thesis. Banking Institute / College. Department of Law and Social Sciences. Legal administration in the business. Supervisor: Mgr. George Hamuľák, PhD. The work is divided into 12 chapters which are divided into subsections. Page range: 48 pages of custom body work with an introduction and conclusion, along 56th. In this thesis work, we process …více
Abstract:
Petra Bibzová, Pracovný čas a doby odpočinku. Bakalárska práca. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a spoločenských vied. Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Školiteľ: Mgr. Juraj Hamuľák, PhD. Práca je členená na 12 kapitol, ktoré sa členia na podkapitoly. Rozsah strán: 48 strán vlastné telo práce s úvodom a záverom, spolu 56. V tejto bakalárskej práci sme spracovávali úpravu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.
  • Oponent: JUDr. Tatiana Mičudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma