Magdaléna Řehořová

Master's thesis

Komparace přístupů Basel II a Basel III

Comparison of Basel II and Basel III approaches
Abstract:
Diplomová práce analyzuje nedostatky Basel II a porovnává je s jejich řešením v navazující bankovní regulaci. Práce je zaměřena na oblast regulace tržního rizika, rizika protistrany, ukazatele pákového poměru a likvidity. První kapitola se krátce věnuje implementaci regulatorních pravidel v období do Basel 2.5. Hlavní část práce se soustředí ve čtyřech kapitolách na vybrané oblasti. Každá kapitola …more
Abstract:
The diploma thesis analyses the weaknesses of the Basel II and compares them with their corrections in the subsequent banking regulation. The thesis is focused on the regulation of the market risk, counterparty credit risk, leverage ratio and liquidity. The first chapter briefly describes implementation of the regulatory rules until the Basel 2.5 was enacted. The main part of the thesis focuses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Naděžda Blahová
  • Reader: Jaroslav Brada

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56070