Mgr. Monika Štěpánová

Bakalářská práce

El contexto histórico y religioso de la obra de Santa Teresa de Ávila

The historical and religious context of the work of Saint Teresa of Avila
Anotace:
Cílem práce je přiblížit historickou a náboženskou situaci, která tvoří rámec díla svaté Terezy z Avily. XVI století se ve Španělsku vyznačovalo šířením duchovních směrů jako např. alumbradismo, recogimiento, erasmismus y protestantismus, které ve své době získaly značný společenský vliv. Některé z techto skupin však baly prohlášeny Ikvizicí jako heretické. Inkvizice v této době hrála dúležitou roli …více
Abstract:
The objective of this work is to approximate the religious and historical circumstances concerning the work and life of Saint Teresa. The 16th century was characterized by an intensive growth of spiritual movements like illuminism, recogimiento, erasmism, or Protestantism which in its time gained distinctive social influence. Some of these groups were declared heretical by the Inquisition which used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta