Mgr. Matej Pivoluska, Ph.D.

Rigorózní práce

Quantum Information Processing with Weak Sources of Randomness

Quantum Information Processing with Weak Sources of Randomness
Anotace:
Uniformná náhodnosť je cenný výpočetný zdroj s uplatnením napríklad pri návrhu algoritmov, v kryptografií alebo pri štúdiu komunikačnej zložitosti. Náhodnostné algoritmy sú často rýchlejšie a jednoduchšie na návrh a analýzu ako ich deterministické náprotivky. Užitočnosť uniformnej náhodnosti je zrejmá aj zo skutočnosti, že prístup komunikujúcich strán k uniformne distribuovaým bitom patrí k jedným …více
Anotace:
ácií za použitia slabého kľúča. Hlavnou otázkou je kvantifikácia vplyvu slabých zdrojov na rôzne implementácie privátnych kvantových kanálov.
Abstract:
Uniform randomness has been shown to be an important resource with applications extending to algorithm design, cryptography and communication complexity. Additionally, algorithms exploiting uniform randomness perform better and are easier to design and analyze in comparison to their deterministic counterparts. The usefulness of uniform randomness is further revealed when we note that the security proofs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Oponent: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., doc. Mgr. Mário Ziman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky