Bc. Martin JUNGMANN

Diplomová práce

Finanční analýza podnikatelské činnosti Jaroslava Šimka v rámci živnosti silniční motorová doprava nákladní

Financial analysis of business activities of Jaroslav Šimek in road freight transport
Anotace:
Téma diplomové práce je finanční analýza podnikatelské činnosti Jaroslava Šimka v rámci živnosti silniční motorová doprava nákladní. Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu a jejím prostřednictvím zhodnotit hospodaření zkoumaného podniku, popřípadě navrhnout doporučení ve zjištěných problematických oblastech. První část této práce se soustředí na vymezení pojmu živností a jejich charakteristik …více
Abstract:
The topic of the thesis is to analyze business Jaroslav Simek under the trade road freight transport. The aim of this thesis is to perform financial analysis and through the analysis evaluate economic activities or propose recommendations in the identified problem areas. The first part focuses on the definition of the term licensed trades and their characteristics. In the following chapter are theoretically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Kovalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUNGMANN, Martin. Finanční analýza podnikatelské činnosti Jaroslava Šimka v rámci živnosti silniční motorová doprava nákladní. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management