Mgr. Kateřina Špičáková

Bakalářská práce

Čtyři cesty k víře a církvi: Mnohonásobná případová studie o autoritách, identitě a tradici u katolíků v období vynořující se dospělosti

Four roads to faith and church: Multiple case study on authorities, identity and traditions among young Catholics in the period of emerging adulthood
Anotace:
Jsou mladí a „tak trochu“ katolíci. Projekt se zaměřil na konstruování náboženské autority, identity a tradice u čtyř mladých katolíků, jež si prochází obdobím vynořující se dospělosti, které definoval Jeffrey J. Arnett. Jejich představa katolictví je, jak si ukážeme, formována nejen osobními vztahy s kněžími, rodinou a účastí na lekcích katechismu, ale i dramatickými životními událostmi, kterými si …více
Abstract:
They are young and a little bit catholics. This thesis focus on constructing religious authority, identity and tradition among four young catholics at the age of emerging adulthood which is defined by Jeffrey J. Arnett. As we will see, their religious experience is formed not only by personal relationships with priests, family and lessons of catechism but also by dramatic life experiences. Thesis follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií