Bc. Michaela Neterderová

Bachelor's thesis

Hlavní příčiny užívání návykových látek u mladistvých s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochranou výchovou ve Výchovném ústavu ve Střílkách

The main causes of addictive substance use by adolescents with ordered institutional care or imposed protective care in Educational institute Střílky
Abstract:
Cílem předkládané bakalářské práce je zjistit hlavní příčiny užívání návykových látek u mladistvých v institucionální péči. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti drogové problematiky, ústavní a ochranné výchovy a poruch chování. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum, jehož hlavní metodou je polostrukturovaný …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine main causes of addictive substance use by adolescents in an institutional care. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines basic terms of drug issues, the institutional and protectiv education and behavioral disorders. The research consists of qualitative research, and the main method is semistructured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta